Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CT DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ANA, NHẬT BẢN - LẦN II  
Slide background
  BUỔI GIỚI THIỆU DU HỌC HAWAI’I - HOA KỲ  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CỦA DỰ ÁN V2WORK  
Slide background
  WORKSHOP DỰ ÁN V2WORK TẠI ĐẠI HỌC NHA TRANG  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH HÈ VIỆT NAM 2018  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT DỰ ÁN ENHANCE  

Nghiên cứu khoa học » Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học của ThS. Nguyễn Hồng Trúc

Thứ ba, 17/09/2019 17:09

Researcher Truc H. Nguyen holds an MSc in Sustainable Urban Management from Heriot-Watt University – United Kingdom (2019). He became a Chevening Scholar after receiving a scholarship from the British Government in 2018. He also holds a BSc in architecture from University of Architecture Ho Chi Minh City (2003) and a BA in economics from University of Economics Ho Chi Minh City (2007). He has been conducted many studies in the field of social sustainability, policy transfer and affordable housing. His research interests focus on sustainable developments in Asia’s megacities, effective uses of AI in housing regeneration and urban management. 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số   588/QĐ-BKHCN

 ngày 31 tháng 3  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

 
 

                                            LÝ LỊCH KHOA HỌC


                                                                        CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN HỒNG TRÚC

2. Năm sinh: 1981                                                           3. Nam/Nữ:  Nam

4.  Học hàm:                                                              Năm được phong:

     Học vị:  Thạc sỹ                                                   Năm đạt học vị: 2019

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

 Khoa học Tự nhiên       

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ         

Khoa học Y dược                     

 Khoa học Xã hội           X     

Khoa học Nhân văn                              

Khoa học Nông nghiệp             

 Mã chuyên ngành KH&CN:

5

0

7

0

3

 Tên gọi: Nghiên cứu Quy hoạch, phát triển đô thị

 

(Ví dụ:  mã chuyên ngành KH&CN:

1

0

6

0

3

 Tên gọi:   Vi sinh vật học

(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN được đính kèm theo phiếu này)

6. Chức danh nghiên cứu:                           

    Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia hoặc tương đương): Trợ lý Dự án

7. Địa chỉ nhà riêng:

    Điện thoại NR:                                      ; CQ:                            ; Mobile: 0913.124.077

    E-mail: trucnguyen@cvseas.edu.vn

8. Cơ quan công tác:

    Tên cơ quan:  Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á      

    Tên người đứng đầu:  Trần Đình Lâm                  

    Địa chỉ cơ quan: Phòng B012, 10-12 đường Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 028 3910 0692              ; Fax:                       ; Website: htttp://www. cvseas.edu.vn

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kiến Trúc Tp. HCM

Kiến trúc công trình

2003

Thạc sỹ

Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh

Quản lý Quy hoạch Bền vững

2019

Tiến sỹ

 

 

 

Thực tập sinh khoa học

 

 

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt     

2

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

           


11. Quá trình công tác

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

2004-2015

Chuyên viên

Quản lý vốn đầu tư phát triển hạ tầng; Tư vấn Quy hoạch xây dựng

Ủy ban Nhân dân Quận 11, Tp. HCM

2016-2018

Sinh viên cao học

Nghiên cứu quy hoạch và phát triển bền vững

Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh

2019 đến nay

Chuyên viên

Trợ lý dự án Đại học Châu Âu

Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hội nghị quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sách chuyên khảo

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

2

 

 

 

 

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)

TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ thành công

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

 

Xác nhận của Cơ quan chủ quản

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

                                                                                                                     Nguyễn Hồng Trúc

 

Bài mới hơn

Lý lịch khoa học TS. Nguyễn Văn Hoàng

Bài viết cùng chuyên mục

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA TS. TRẦN ĐÌNH LÂMLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA PGS. TS. NGUYỄN THỊ HỒNG XOANLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA TS. PHẠM HOÀNG NGÂNLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA ÔNG NGUYỄN ANH VŨLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GS. BÙI TÙNGLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GS. IKEMOTO YUKIOLÝ LỊCH KHOA HỌC - TS. KIN PHEALÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA PGS. TS. THÀNH PHẦNLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA TIẾN SĨ DƯƠNG NGỌC DŨNGLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGUYỄN THỊ CẨM TÚ
 • NIU_P1
 • heip_p2
 • jsps_p3
 • USSH_p4
 • VNU_p5
 • Koushin_p6
 • josai_p7
 • iseas_p8
 • Chonam
 • Innbruck

Giới thiệu

Giới thiệu chungLịch sử hình thànhChức năng, nhiệm vụKế hoạch chiến lược phát triểnCơ cấu tổ chức

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác Quốc tếKhảo sát, Nghiên cứu thực tếLý lịch khoa họcTư liệu Việt Nam & Đông Nam ÁXuất bảnCác dự án nghiên cứu

Đào tạo

KHÓA HỌC: Luật Thương Mại Quốc tếTHÔNG BÁOKhóa học tiếng Thái LanKhóa học tiếng Mã Lai - tiếng Indonesia Khóa học Tiếng khmer – Lào
Địa chỉ: Phòng B012, số 10 -12 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (8428) 39100692. Fax: (8428) 39110297
Hộp thư: info@cvseas.edu.vn
©2016 Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á