Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CT DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG ANA, NHẬT BẢN - LẦN II  
Slide background
  BUỔI GIỚI THIỆU DU HỌC HAWAI’I - HOA KỲ  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CỦA DỰ ÁN V2WORK  
Slide background
  WORKSHOP DỰ ÁN V2WORK TẠI ĐẠI HỌC NHA TRANG  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH HÈ VIỆT NAM 2018  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT DỰ ÁN ENHANCE  

Giới thiệu » Kế hoạch chiến lược phát triển

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

Để đáp ứng chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm, kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm trong giai đoạn sắp tới là mở rộng các bộ phận và tổ chức nghiệp vụ như sau:

Ban lãnh đạo Trung tâm;

- Giám đốc

- Phó Giám đốc

Hội đồng Tư vấn Khoa học

Ban tài chính:

- Kế toán tài chính

- Thủ quỹ

Đơn vị nghiên cứu khoa học

- Ban nghiên cứu Đông Nam Á thuộc tiểu vùng Sông Mêkong

- Ban nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á Hải Đảo

- Ban nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á Lục Địa

Đơn vị phục vụ nghiên cứu:

- Phòng tư liệu Việt Nam & Đông Nam Á

- Phòng dịch vụ và dự án nghiên cứu

 

2. Thành lập Hội đồng tư vấn khoa học:

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, Trung tâm NCVN & ĐNA cần thành lập Hội đồng Tư vấn Khoa học nhằm để giúp cho Trung tâm định hướng hoạt động nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ khoa học đáp ứng với tiến trình hội nhập cộng đồng các nước ASEAN.

 

3. Thành lập Phòng tư liệu Việt Nam & Đông Nam Á:

Hiện nay, Trung tâm NCVN&ĐNA đã sưu tầm và tập hợp một số sách, tạp chí và các tài liệu nghiên cứu về Việt Nam và Đông Nam Á. Trên cơ sở này, kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm trong giai đoạn sắp tới là thành lập Phòng tư liệu Việt Nam & Đông Nam Á nhằm cung cấp các tài liệu tham khảo cho các cộng tác viên của Trung tâm, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học nghiên cứu về Việt Nam và Đông Nam Á.

4. Mở rộng cộng tác viên:

Kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm trong giai đoạn sắp tới là mở rộng hợp tác với các cộng tác viên ở địa phương, các tổ chức trong nước và ngoài nước nhằm mở rộng dịch vụ đào tạo ngắn hạn và dài hạn, phổ biến kiến thức Việt Nam và Đông Nam Á, cung cấp dịch vụ khoa học liên quan đến Việt Nam và Đông Nam Á, tố chức các buổi toạ đàm, hội thảo khoa học và nghiên cứu khoa học.

5. Liên kết với một số trung tâm và cơ quan nghiên cứu trong nước và ngoài nước:

Trung tâm NCVN & ĐNA là một đơn vị nghiên cứu cơ bản có chức năng nghiên cứu và phổ biến những thành tựu nghiên cứu khoa học về Việt Nam và Đông Nam Á. Để thực hiện chức năng này, kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm trong giai đoạn sắp tới là tập hợp liên kết các nhà nghiên cứu khoa học thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau nhằm phục vụ các chương trình nghiên cứu và phục vụ cho sự nghiệp hội nhập của Việt Nam với khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. 

6. Đào tạo các ngoại ngữ trong khu vực Đông Nam Á

Giai đoạn 2016-2020 Trung tâm sẽ mở rộng tổ chức đào tạo nhiều khóa học ngoại ngữ và văn hóa các nước trong khu vực Đông Nam Á: Thái Lan; Indonesia, Malaysia, Lào, Chăm, Khmer.

Ngoài ra, Trung tâm sẽ tổ chức đào tạo tiếng Việt, Chăm, Khmer cho các nhà khoa học nước ngoài đến nghiên cứu tại Việt Nam, khóa học này giúp cho các nhà khoa học  có thể giao tiếp tốt tiếng Việt, Chăm, Khmer và tự mình có thể đọc được những tài liệu nghiên cứu và tham khảo tài liệu bằng tiếng Việt, Chăm, Khmer.

 • NIU_P1
 • heip_p2
 • jsps_p3
 • USSH_p4
 • VNU_p5
 • Koushin_p6
 • josai_p7
 • iseas_p8
 • Innbruck
 • DU HỌC
 • VEES-NET

Giới thiệu

Giới thiệu ChungLịch sử Hình thànhChức năng & Nhiệm vụKế hoạch Chiến lược Phát triểnCơ cấu Tổ chức

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác Quốc tếKhảo sát & Nghiên cứu Thực tếLý lịch Khoa họcTư liệu Việt Nam & Đông Nam ÁXuất bảnDự án Nghiên cứu

Đào tạo

Khoá học Tiếng AnhKhóa học Tiếng Thái LanKhóa học Tiếng Khmer – LàoKhóa học Tiếng Mã Lai – Tiếng Indonesia Khoá học tiếng Việt
Phụ trách nội dung tiếng Việt: PGS. TS. Trần Lê Hoa Tranh
Phụ trách nội dung tiếng Anh: ThS. Nguyễn Xuân Triều
–––
Địa chỉ: Phòng K.008, Số 10–12 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (8428) 39100692 | Fax: (8428) 39110297
Hộp thư: info@cvseas.edu.vn
–––
©2016 Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á
Best allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com azapkmod.com