Slide background
  HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI TỈNH HẬU GIANG NGÀY 28/10/2022  
Slide background
  KHẢO SÁT TẠI CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÁI LỚN - CÁI BÉ  
Slide background
  WORKSHOP DỰ ÁN V2WORK TẠI ĐẠI HỌC NHA TRANG  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH HÈ VIỆT NAM 2022  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT DỰ ÁN ENHANCE  

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA ThS. PHẠM THANH THÔI

Thứ hai, 17/05/2021 17:05
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: PHẠM THANH THÔI
2. Ngày sinh: 12-07-1980
3. Nam/nữ: Nam
4. Nơi đang công tác:
 • Trường/viện: Trường Đại học KHXH& NV - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 • Phòng/ Khoa: Khoa Nhân học
 • Bộ môn: Nhân học phát triển
 • Chức vụ: Giảng viên
5. Học vị: Cử nhân Xã Hội học; Thạc Sĩ Dân tộc học/Nhân học; Năm đạt:2002; 2009
6. Thời gian công tác:
 • 2002 -2003 Trung Tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát Triển, TP.HCM Nghiên cứu viên
 • 2004 - nay Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và
 • Nhân Văn, Đại học Quốc gia TP.HCM Giảng viên
7. Quá trình đào tạo:
 • Đại học 1998-2002, USSHHCMC Xã hội học Nghiên cứu đặc điểm văn hóa -xã hội tác động đến việc lựa chọn giải pháp tái định cư của người dân trong diện di dời tái định cư thuộc dự án Đại Lộ Đông -Tây Tp.HCM
 • Thạc sỹ 2007-2009, USSHHCMC Dân tộc học Sự biến đổi trong hôn nhân của người Kơho-Chil (Cil) ở Lâm Đồng
 • Trao đổi học giả tại Hoa Kỳ, 2009-2010, Yale University Nhân học Nhân học đô thị và phát triển
11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu
11.1 Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn
- Chuyên ngành: Xã hội học; nhân học văn hóa xã hội
- Chuyên môn: Xã hội học, nhân học phát triển
11.2 Hướng nghiên cứu:
1.Nghiên cứu biến đổi xã hội trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam
2.Nghiên cứu biến đổi xã hội của các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer ở Việt Nam
II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. “Nghiên cứu quá trình biến đổi xã hội của các dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Phước” Đề tài hợp tác nghiên cứu giữa Giảng viên Khoa Nhân học –Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với TS. HONDA MAMORU-Viện Nghiên cứu Văn hóa Châu Á - Trường Đại học TOYO Nhật Bản, thời gian 5 năm (2016-2020), đồng chủ nhiệm.
2. “Nghiên cứu xây dựng cơ chế kết hợp giữa bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học và không gian văn hóa tại Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang”. Đề tài sẽ được thực hiện trong vòng 36 tháng (từ 2015-2018) do Viện Sinh thái học Miền Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thực hiện, Đề tài Độc lập cấp Nhà nước, thành viên tham gia.
3. Vai trò của một số định chế xã hội phi chính thức đối với sự phát triển bền vững Tây Nguyên” Đề tài cấp nhà nước, Mã số: TN3/X21, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Mạnh Hùng; Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; thời gian 2014-2016, thành viên tham gia (khảo sát địa bàn tỉnh Lâm Đồng).
4. Hoạt động thương hồ ở đồng bằng sông Cửu Long – truyền thống và biến đổi, Chủ nhiệm đề tài: GS. Ngô Văn Lệ và TS. Ngô Thị Phương Lan; Cơ quan chủ trị: Bộ khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2012-2014, tham gia (khảo sát địa bàn tỉnh Cà Mau)
5. Tri thức bản địa của các tộc người ở vùng Đông Nam Bộ, Chủ Nhiệm đề tài: GS.TS Ngô Văn Lệ, Đề tài trọng điểm Cấp Đại học Quốc gia, 2012-2014, tham gia (khảo sát tại Lộc Ninh và Bù Đăng, Bình Phước)
6. Việc xuất cư và ảnh hưởng của việc xuất cư đến an sinh của gia đình và cộng đồng gốc ở nông thôn: Nghiên cứu lặp lại và so sánh tại những vùng miền khác nhau ở Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Lương Văn Hy; Cơ quan chủ trì: Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ, 2012-2013, tham gia
7. Biến đổi xã hội của các tộc người thiểu số ở Lâm Đồng, Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Đông Á, Trư ờng Đại học Toyo, Nhật Bản, 2004-2015, tham gia.
8. Văn minh đô thị trong tiến trình đô thị hóa vùng ven Nam Sài Gòn: Nghiên cứu nhân học đô thị tại Đô thị mới Phú Mỹ Hưng và Thủ Thiêm, Chủ nhiệm đề tài: TS. Erik Harms; Cơ quan chủ trì: Khoa Nhân học, Trường Đại học Yale, Hoa Kỳ, 2009-2012, tham gia.
9. Biến đổi xã hội của tộc người theo cấu trúc xã hội mẫu hệ ở Tây Nguyên- Nghiên cứu trường hợp người Cil ở Lâm Đồng, Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2011-2013, Chủ nhiệm.
10. Đời sống xã hội của thanh niên nhập cư lao động phổ thông tại các cơ sở sản xuất nhỏ ở TP.Hồ Chí Minh, Cơ quan chủ trì: Trung tâm phát triển Công nghệ trẻ-Thành Đoàn TP.HCM, 2008-2010, Chủ nhiệm
11. Phát triển bền vững trên các khía cạnh kinh tế, văn hóa xã hội của cộng đồng người Bahnar ở Mang Yang, Gia Lai, Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, Trường Đại học KHXH và NV TP.HCM, (Toyota tài trợ), 2009.
12. Sự biến đổi trong hôn nhân của người Chil (Cil) ở Lâm Đồng, Luận văn Thạc sĩ (Nghiên cứu từ tháng 3/2004 đến tháng 12/2008 tại các thôn/bon người Cil ở Lâm Đồng)
13. Xây dựng trật tự đô thị ở TP. Hồ Chí Minh từ cách tiếp cận văn hóa-xã hội, Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, Sở KHCN TP.Hồ Chí Minh, 2004-2006, tham gia
14. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nghề gốm gọ của đồng bào Chăm tại làng Trì Đức, Bắc Bình, Bình Thuận, Cơ quan chủ trì: Sở KHCN Tỉnh Bình Thuận, 2003-2005, tham gia
III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
1. Sách
1. Tiếp tục tìm kiếm tương lai - Chiến lược của người lao động Việt Nam trở về từ Nhật Bản, Nhà xuất bản: ĐHQGHCM, 2015 Ngô Thị Phương Lan, Phạm Thanh Thôi (đồng tác giả) 
2. Hoạt động kinh tế sông nước ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, tr. 87-104. NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM 2015, Nhiều tác giả 
3. Văn hóa biển Miền Trung và Văn hóa biển Tây Nam bộ, tr.197-209. NXB.Từ điển Bách Khoa, 2008 Nhiều tác giả 4. Phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long-những vấn Hội thảo khoa học cấp Đại học Quốc gia 2014 Nhiều tác giả 4 đề lý luận và thực tiễn Quốc gia TP.HCM 
5. 2Văn hoá biển đảo Khánh Hoà. Hội thảo khoa học cấp tỉnh Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Khánh Hoà 2012 Nhiều tác giả 
6. 3The economic, cultural and social life of Bahnar people sustainable development. Toyota Foundation VNU-HCM Pulishing 2011 Nhiều tác giả 
7. Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: những cách tiếp cận nhân học. Hội thảo Khoa học Quốc tế Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010 Nhiều tác giả 
8. Văn hóa biển Miền Trung và Văn hóa biển Tây Nam bộ. Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam Từ điển Bách Khoa 2008 Nhiều tác giả 
9. Xây dựng văn hóa đô thị trong quá trình đô thị hóa ở Tp.Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu Phát triển TP.Hồ Chí Minh Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh 2008. Nhiều tác giả 
10. Nghèo đói ở Đông Nam Á: Hợp tác và chia sẻ thông tin. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn ĐH. Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. 2007 Nhiều tác giả 
11. Đồng bằng SCL- thực trạng và giải pháp để trở thành vùng trong điểm phát triển kinh tế giai đoạn 2006-2010, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn ĐH Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh 2006 Nhiều tác giả
2. Các bài báo 
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 
1. The transformation of rural society under the economic policies after 1992 in Duc Trong district, Lam Dong province, Vietnam, No. 50. 2015 (29.2.2016) P.161-182. Phạm Thanh Thôi (đồng tác giả với HONDA Mamoru), Annual Journal of the Asia cultures Research Institute ISSN 1880-1714 
2. “Socio-economic changes in the Cil community in Da sar commune, Lac Duong District, Lam Dong province”, Hakusan Rewiew of Anthropology, Vol.2, October- 2007. TOYO University ISBN978-4- 87294-063-3. 
2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 
 1. Xây dựng nông thôn mới ở vùng người Khmer: thách thức của sự nghèo đói, sinh kế và di cư, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh, số 1 (34) - 2014, ISSN 1859 -3453, tr.75 -86 ISSN 1859 - 3453 
2. Chuyển đổi quyền sử dụng đất và sinh kế của người Churu ở Lâm Đồng trước đây và hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội, tr. 58 -70, số 3(199), 2015 ISSN 1859 - 0136, 
3. Biến đổi xã hội của người Cơho -Cil ở Lâm Đồng, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, X4/2014, tr. 73 -85 (in tháng 3/2015) ISSN 1859 - 0128, 
4. Xây dựng nông thôn mới ở vùng người Khmer: thách thức của sự nghèo đói, sinh kế và di cư, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh, số 1 (34) - 2014, ISSN 1859 -3453, tr.75 -86 ISSN 1859 - 3453 
5. The making of ethnic boundaries between the Cil and the K’ho (sre) in Ninh Gia commune, Duc Trong district, Lam Dong province, Vietnam, Journal of science Ho Chi Minh City Open University - No. 1(6) 2013, ISSN 1859 -3453, p18 -34. ISSN 1859 - 3453 
6. Đời sống xã hội của thanh niên nhập cư lao động phổ thông tại các cơ sở sản xuất nhỏ ở TP.Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh, số 5 (33) -2013, ISSN 1859 -3453, tr.95 -107 ISSN 1859 - 3453 
7. Nghiên cứu nhân học ở Việt Nam trong bối cảnh đô thị hoá, Tạp Chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 4 (53), 2012, ISSN 1013 -432 8 ISSN 1013 - 4328 
8. Đô thị qua góc nhìn của thanh niên nhập cư lao động phổ thổng tại các cơ sở sản xuất nhỏ ở TP.Hồ Chí Minh, Tạp chí Chuyên ngành Quy hoạch -Xây Dựng, ISSN 1859 -3054, 2010 ISSN 1859 - 3054 
9. Tư duy “nội” và “ngoại” trong quản lý và quy hoạch phát triển không gian đô thị, Tạp chí Chuyên ngành Quy hoạch -Xây Dựng, Bộ Xây dựng, số 34 (7 -2008), ISSN 1859 -3054. ISSN 1859 - 3054. 
10. Đặc tính xã hội của đô thị hiện đại, Tạp chí Chuyên ngành Quy hoạch -Xây Dựng, Bộ Xây dựng, số 27 (3 -2007), ISSN 1859 -3054 ISSN 1859 - 3054 
11. Từ chiến lược biển VN 2020 -Nhận diện những thách thức về văn hóa, Tạp chí Chuyên ngành Quy hoạch - Xây Dựng, Bộ Xây dựng, số 28 (3 -2007 ) ISSN 1859 -3054 ISSN 1859 - 3054 
12. TP. Hồ Chí Minh - Hiện trạng từ quá trình phát triển nhà ở đô thị, Tạp chí Chuyên ngành Quy hoạch -Xây Dựng, Bộ Xây dựng, số 19 (1-2006), ISSN 1859 -3054. ISSN 1859 - 3054. 
13. Nhận diện mấy vấn đề từ hiện tượng hôn nhân xuyên quốc gia, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế và văn hóa -xã hội ở châu Á, Tạp chí Dân tộc học, số 4 (2006), ISSN 0866 -7632 ISSN 0866 - 7632. 
14. Hoạt động "kinh tế vỉa hè" và việc quy hoạch xây ISSN 1859 - 6 dựng văn minh đô thị ở TP.Hồ Chí Minh, Tạp chí Chuyên ngành Quy hoạch -Xây Dựng, Bộ Xây dựng, số 17 (5-2005), ISSN 1859-3054. 3054. 15. Gốm ở Làng Chăm Trì Đức-Điểm nhấn văn hóa từ cội nguồn, Tạp chí Văn hiến Việt Nam. Số 4, (77)/2007
 

 

Bài mới hơn

LỄ KHÁNH THÀNH LỚP HỌC THÔNG MINH TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH CHIỂULÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA TS. NGUYỄN THANH HẢILÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGÔ ĐÌNH ĐÔNLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA JAMES L. WEISMANLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA ThS. THẠCH BA

Bài viết cùng chuyên mục

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGUYỄN HẢI ANLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA ThS. NGUYỄN ĐĂNG VŨ THIỆNĐỌC TÁC PHẨM ''ĐỪNG COI THƯỜNG SỰ LƯỜI HỌC CỦA CON NGƯỜI'' THẤY NHỮNG CHIÊM NGHIỆM GIÁ TRỊLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA ThS. OANH ÁNH DƯƠNGLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA TS. CHO MYEONG SOOKLÝ LỊCH KHOA HỌC TS. NGUYỄN VĂN HOÀNGLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA ThS. NGUYỄN HỒNG TRÚCLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA TS. TRẦN ĐÌNH LÂMLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA PGS. TS. NGUYỄN THỊ HỒNG XOANLÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GS. BÙI TÙNG
 • NIU_P1
 • heip_p2
 • jsps_p3
 • USSH_p4
 • VNU_p5
 • Koushin_p6
 • josai_p7
 • iseas_p8
 • Innbruck
 • DU HỌC
 • EACEA
 • VEES-NET

Giới thiệu

Giới thiệu ChungLịch sử Hình thànhChức năng & Nhiệm vụKế hoạch Chiến lược Phát triểnCơ cấu Tổ chức

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác Quốc tếKhảo sát & Nghiên cứu Thực tếXuất bảnDự án Nghiên cứuHội thảo

Đào tạo

Khóa học Tiếng Thái LanKhóa học Tiếng Khmer – LàoKhoá học tiếng ViệtKhoá học Tiếng AnhKhóa học Tiếng Mã Lai – Tiếng Indonesia
Phụ trách nội dung tiếng Việt: PGS. TS. Trần Lê Hoa Tranh
Phụ trách nội dung tiếng Anh: ThS. Nguyễn Xuân Triều
–––
Địa chỉ: Phòng K.008, Số 10–12 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (8428) 39100692 | Fax: (8428) 39110297
Hộp thư: info@cvseas.edu.vn
–––
©2016 Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á
Best allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com azapkmod.com