Slide background
  THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM DU LỊCH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CÓ ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP TUẦN HOÀN TẠI HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG  
Slide background
  TỌA ĐÀM QUỐC TẾ: DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ MÔ HÌNH DU LỊCH GẮN VỚI GIÁO DỤC MALAYSIA  
Slide background
  THĂM VÀ CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN SONGKRAN CỦA VƯƠNG QUỐC THÁI LAN  
Slide background
  THĂM VÀ CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN BUNPIMAY CỦA CHDCND LÀO  
Slide background
  THĂM VÀ CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN CHÔL CHHNĂM THMÂY CỦA VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH HÈ VIỆT NAM 2023  
Slide background
  HỘI THẢO KHOA HỌC: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN TẠI TỈNH HẬU GIANG: THÁCH THỨC MỚI VÀ GIẢI PHÁP  
Slide background
  HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI TỈNH HẬU GIANG NGÀY 28/10/2022  

GIỚI THIỆU » Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

- Hoạt động nghiên cứu: Nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Việt Nam; Phân tích về chính trị và kinh tế Đông Nam Á; Nghiên cứu về xã hội và phát triển bền vững; Đô thị thông minh; Biến đổi xã hội tộc người ở Nam bộ và Tây Nguyên; Xuất bản sách, bài báo và tài liệu nghiên cứu; Hợp tác với các tổ chức nghiên cứu quốc tế và khu vực phối hợp nghiên cứu, dịch thuật, xuất bản; Tổ chức các diễn đàn khoa học, hội thảo và hội nghị nghiên cứu trong nước và quốc tế.

- Đào tạo và dịch vụ khoa học: Chương trình đào tạo ngắn hạn về bồi dưỡng kiến thức hội nhập; Các khóa bồi dưỡng theo đơn đặt hàng của các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước; Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu cho cộng đồng địa phương; Đào tạo ngoại ngữ Đông Nam Á.

- Diễn đàn giao lưu văn hóa, phát triển mạng lưới quốc tế: Củng cố, xây dựng mối quan hệ hợp tác với các trung tâm nghiên cứu quốc tế; Tham gia vào các dự án nghiên cứu quốc tế; Giao lưu và chia sẻ kiến thức với cộng đồng nghiên cứu toàn cầu; Tổ chức các chương trình kiến tập cho sinh viên Việt Nam và ASEAN; Tư vấn chính sách cho các cơ quan và tổ chức liên quan; Thực hiện các dự án và chương trình hỗ trợ xã hội.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức kết nối các đội ngũ chuyên gia khoa học xã hội và nhân văn đến từ các trường, viện ở trong và ngoài nước; thành lập các nhóm nghiên cứu  để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn gắn với ứng dụng thực tiễn, phát huy di sản văn hoá các dân tộc Việt Nam - ASEAN trong quá trình giao lưu, hội nhập hiện nay.

- Tổ chức các diễn đàn khoa học, tư vấn thông qua phát huy các nguồn nhân lực trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Kiến tạo mạng lưới các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia các hoạt động khoa học và nghiên cứu xuất bản với Trung tâm.

- Xây dựng cơ chế chính sách để bảo vệ tác quyền, quyền sở hữu trí tuệ với mạng lưới cộng tác viên của Trung tâm và với Nhà nước.

Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện các nhiệm vụ khác nhau theo sự phân công của Đại học Quốc gia Tp.HCM.

 

 • NIU_P1
 • heip_p2
 • jsps_p3
 • USSH_p4
 • VNU_p5
 • Koushin_p6
 • josai_p7
 • iseas_p8
 • Innbruck
 • DU HỌC
 • EACEA
 • VEES-NET

GIỚI THIỆU

Giới thiệu ChungLịch sử Hình thànhChức năng & Nhiệm vụKế hoạch Chiến lược Phát triểnCơ cấu Tổ chứcQuy trình nghiệp vụLogo

KHOA HỌC

Hội thảo - Tọa đàmHợp tác Quốc tếChương trình - Dự án Nghiên cứuLý lịch Khoa học

ĐÀO TẠO

Thông báoKhóa học Tiếng Thái LanKhóa học Tiếng Khmer – LàoKhoá học Tiếng ViệtKhóa học Tiếng Mã Lai – Tiếng Indonesia
Địa chỉ: Phòng A211, Số 10–12 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (8428) 39100692 | Fax: (8428) 39110297
Hộp thư: info@cvseas.edu.vn
–––
©2016 Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á
Best allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com azapkmod.com