Slide background
  HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI TỈNH HẬU GIANG NGÀY 28/10/2022  
Slide background
  KHẢO SÁT TẠI CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÁI LỚN - CÁI BÉ  
Slide background
  WORKSHOP DỰ ÁN V2WORK TẠI ĐẠI HỌC NHA TRANG  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH HÈ VIỆT NAM 2022  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT DỰ ÁN ENHANCE  

Giới thiệu » Kế hoạch chiến lược phát triển

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

Tầm nhìn: Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á trở thành một đơn vị nghiên cứu khoa học chất lượng cao, cung ứng các sản phẩm, tài liệu, tư liệu nghiên cứu có giá trị làm cơ sở phục vụ cho công tác hoạch định các chính sách xã hội, nguồn tư liệu quan trọng cho các nhà nghiên cứu, tài liệu bổ ích cho các giảng viên , học viên và sinh viên Việt Nam và quốc tế.

Sứ mạng: Nghiên cứu các vấn đề văn hóa - kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á; nghiên cứu những vấn đề ngôn ngữ, lịch sử, kinh tế, văn hóa và quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á; biên soạn sách, tài liệu phục vụ cho giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học.

Mục tiêu: Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam – Đông Nam Á sẽ là địa chỉ uy tín và đáng tin cậy cho các nhà khoa học trong và ngoài nước.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á trở thành đơn vị nghiên cứu khoa học xã hội mạnh về hợp tác quốc tế, tự chủ tài chính, và là địa chỉ đáng tin cậy cho các đơn vị liên hệ khi có nhu cầu nghiên cứu về Việt Nam và Đông Nam Á.

CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Mục tiêu chung:

Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á trở thành một đơn vị có mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả được tin học hóa và kết nối với hệ thống chung của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

Mục tiêu cụ thể 1:   Nâng cao chất lượng quản trị trung tâm theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp để phù hợp với mô hình chung của nhà trường

- Tăng cường năng lực quản trị cho cán bộ quản lý và chuyên viên phụ trách quản trị của Trung tâm, hướng đến tư duy chuyên nghiệp – hiện đại.

- Phân công chuyên viên tham gia các lớp tập huấn kiến thức hành chính, quản trị do nhà trường và Đại học Quốc gia tổ chức

- Định kỳ đánh giá quy trình quản lý nội bộ của Trung tâm để tìm ra điểm hạn chế, đề xuất giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức – quản lý.

Mục tiêu cụ thể 2: Hệ thống hóa và tin học hóa dữ liệu của nghiên cứu về Đông Nam Á của Trung tâm

- Số hoá những kết quả nghiên cứu mới về Việt Nam và Đông Nam Á nhằm cung cấp thong tin tư liệu cho giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên trong nghiên cứu và học tập

- Lập phòng tư liệu lưu trữ các tài liệu nghiên cứu về Đông Nam Á với hệ thống quản lý, tra cứu thuận tiện nhằm cung cấp dự liệu chất lượng cao cho các đơn vị có nhu cầu.

- Xây dựng trang tin (website) của Trung tâm đáp ứng yêu cầu an toàn và bảo mật, cung cấp kịp thời các tin tức và hoạt động nghiên cứu khoa học bằng nhiều ngôn ngữ.

2.     CHIẾN LƯỢC VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

Mục tiêu chung:

Xây dựng đội ngũ chuyên gia nghiên cứu có đủ trình độ cao đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và phạm vi nghiên cứu của Trung tâm.

Mục tiêu cụ thể 1: Thu hút nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện đội ngũ chuyên gia nghiên cứu

- Phân công cán bộ tham gia các lớp tập huấn kỹ năng nghiên cứu khoa học, chuẩn bị đề tài nghiên cứu do nhà trường tổ chức

- Mở rộng hợp tác với các cộng tác viên ở địa phương, các tổ chức trong nước và ngoài nước nhằm mở rộng dịch vụ đào tạo ngắn hạn và dài hạn, phổ biến kiến thức Việt Nam và Đông Nam Á

- Từng bước tăng cường nhân sự cơ hữu và cộng tác viên giỏi ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Mục tiêu cụ thể 2: Nâng cao năng lực nghiên cứu của các chuyên viên và cán bộ quản lý

- Tăng cường phối hợp với các Khoa và Trung tâm thuộc trường để tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo về những đề tài, dự án nghiên cứu khoa học của các diễn giả đến từ các trường Đại học trong và ngoài nước.

- Mở rộng chương trình nghiên cứu và hợp tác với các Viện và Trung tâm Nghiên cứu ở các nước thuộc khối ASEAN.

3. CHIẾN LƯỢC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH

Mục tiêu chung:

Đảm bảo tự chủ về tài chính, từng bước nâng cao cơ sở vật chất nghiên cứu theo hướng hiện đại chuyên nghiệp.

Mục tiêu cụ thể 1: Tăng cường nguồn thu từ dịch vụ nghiên cứu và đào tạo để hoàn thành mục tiêu tự chủ tài chính

- Mở rộng và phát triển các lớp đào tạo ngoại ngữ các nước trong khu vực Đông Nam Á: Tiếng Thái, Lào, Khmer, Indonesia, Malaysia, Chăm.

- Tổ chức những chương trình giao lưu về văn hóa, kinh tế  với các đoàn sinh viên đến từ các trường Đại học trong và ngoài nước.

- Xây dựng các lớp học ngắn hạn đào tạo kiến thức – kỹ năng về khoa học xã hội phù hợp yêu cầu của thị trường nhằm đảm bảo nguồn thu cho các hoạt động điều hành của Trung tâm. 

Mục tiêu cụ thể 2: Phát triển cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và hợp tác quốc tế

- Tập hợp liên kết các nhà nghiên cứu khoa học thuộc nhiều ngành khoa học khác nhau nhằm phục vụ các chương trình nghiên cứu và phục vụ cho sự nghiệp hội nhập của Việt Nam với khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. 

- Kết nối các tổ chức nghiên cứu về Đông Nam Á để lập đề án hợp tác hiện đại cơ sở vật chất của Trung tâm đáp ứng tình hình mới.

4. CHIẾN LƯỢC VỀ ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung:

Giai đoạn 2021-2025 Trung tâm sẽ mở rộng đào tạo các khóa học ngoại ngữ Đông Nam Á đáp ứng cả hai yêu cầu nghiên cứu và kết nối văn hóa cộng đồng chung ASEAN.

Mục tiêu cụ thể 1: Phát triển các lớp học ngoại ngữ Đông Nam Á đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường khu vực

- Chuẩn hóa các chương trình đào tạo ngoại ngữ các nước ASEAN gồm: tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Malaysia, tiếng Lào ... để đáp ứng yêu cầu đa dạng của người học

- Mở rộng mạng lưới liên kết để thu hút sinh viên Thái, Campuchia, Malaysia  đang theo học tại Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ Đông Nam Á.

- Tăng cường quảng bá, giới thiệu các khóa học đến các đơn vị ngoại giao và công ty đa quốc gia nhằm lan tỏa giá trị văn hóa lịch sử, xây dựng tình đoàn kết giữa các nước trong khu vực.

Mục tiêu cụ thể 2: Bồi dưỡng chuyên sâu về ngôn ngữ nghiên cứu văn hóa bản địa để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học xã hội

- Mở lớp ngắn hạn nhằm nâng cao nâng lực kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ nghiên cứu sâu về ngôn ngữ và văn hóa của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

- Tổ chức đào tạo tiếng Việt, Chăm , Khmer cho các nhà khoa học nước ngoài đến nghiên cứu tại Việt Nam, khóa học này giúp cho các nhà khoa học  có thể giao tiếp tốt tiếng Việt, Chăm, Khmer và tự mình có thể đọc được những tài liệu nghiên cứu và tham khảo tài liệu bằng tiếng Việt, Chăm, Khmer.

5. QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Mục tiêu chung:

Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của Trung tâm hướng đến công bố quốc tế và tăng cường xuất bản ấn phẩm khoa học.

Mục tiêu cụ thể 1: Thành lập Hội đồng nghiên cứu khoa học để định hướng và đề ra chiến lược về nghiên cứu khoa học

- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, Trung tâm NCVN & ĐNA cần thành lập Hội đồng Tư vấn Khoa học nhằm để giúp cho Trung tâm định hướng hoạt động nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ khoa học đáp ứng với tiến trình hội nhập cộng đồng các nước ASEAN.

- Sưu tầm và tập hợp sách, tạp chí và các tài liệu nghiên cứu về Việt Nam và Đông Nam Á để cung cấp các tài liệu tham khảo cho các cộng tác viên của Trung tâm, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học nghiên cứu về kinh tế-văn hóa của Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Mục tiêu cụ thể 2: Đẩy mạnh việc dự thi các đề tài khoa học và công bố quốc tế

- Thường xuyên kết nối với các đơn vị trong và ngoài nước để chuẩn bị hồ sơ dự thi và tham gia điều hành các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm để tăng cường số lượng, chất lượng nghiên cứu công bố quốc gia và khu vực.

Mục tiêu cụ thể 3: Tăng cường công tác xuất bản các ấn phẩm khoa học phục vụ cộng đồng

- Liên kết với các đơn vị có chức năng xuất bản để tái bản các đầu sách nghiên cứu khoa học do Trung tâm biên soạn và nghiên cứu.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng, hướng đến đúc kết các bài học thực tiễn, tập hợp tư liệu và xuất bản rộng rãi trong và ngoài nước.

6. CHIẾN LƯỢC VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG, CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ VĂN HÓA ĐẠI HỌC

Mục tiêu chung:

Xây dựng môi trường làm việc của Trung tâm theo hướng hiện đại, văn hóa, nhân văn và dân chủ đúng định hướng chung của nhà trường.

Mục tiêu cụ thể 1: Xây dựng môi trường công sở hiện đại và nhân văn phù hợp cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Cán bộ và chuyên viên Trung tâm được tập huấn về kỹ năng quản lý và giao tiếp công sở

- Phân công chuyên viên tham gia các lớp học bồi dưỡng chính trị, tư tưởng do nhà trường tổ chức

Mục tiêu cụ thể 2: Nâng cao chất lượng dịch vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo, hiệu quả xử lý công việc với tinh thần trách nhiệm cao

- Tạo không gian làm việc văn minh, kết hợp hài hòa giữa yêu cầu công việc và lợi ích của người lao động

- Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tổng kết hoạt động của Trung tâm để kịp thời biểu dương những sáng kiến cách làm tốt, đồng thời điều chỉnh những hành vi ứng xử chưa phù hợp

- Theo dõi và ghi nhận phản hồi từ các lớp học và dịch vụ đào tạo để điều chỉnh hoạt động của trung tâm theo hướng chuyên nghiệp và nhân văn.

 • NIU_P1
 • heip_p2
 • jsps_p3
 • USSH_p4
 • VNU_p5
 • Koushin_p6
 • josai_p7
 • iseas_p8
 • Innbruck
 • DU HỌC
 • EACEA
 • VEES-NET

Giới thiệu

Giới thiệu ChungLịch sử Hình thànhChức năng & Nhiệm vụKế hoạch Chiến lược Phát triểnCơ cấu Tổ chức

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác Quốc tếKhảo sát & Nghiên cứu Thực tếXuất bảnDự án Nghiên cứuHội thảo

Đào tạo

Khóa học Tiếng Thái LanKhóa học Tiếng Khmer – LàoKhoá học tiếng ViệtKhoá học Tiếng AnhKhóa học Tiếng Mã Lai – Tiếng Indonesia
Phụ trách nội dung tiếng Việt: PGS. TS. Trần Lê Hoa Tranh
Phụ trách nội dung tiếng Anh: ThS. Nguyễn Xuân Triều
–––
Địa chỉ: Phòng K.008, Số 10–12 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (8428) 39100692 | Fax: (8428) 39110297
Hộp thư: info@cvseas.edu.vn
–––
©2016 Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á
Best allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com azapkmod.com