Slide background
  THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM DU LỊCH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CÓ ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP TUẦN HOÀN TẠI HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG  
Slide background
  TỌA ĐÀM QUỐC TẾ: DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ MÔ HÌNH DU LỊCH GẮN VỚI GIÁO DỤC MALAYSIA  
Slide background
  THĂM VÀ CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN SONGKRAN CỦA VƯƠNG QUỐC THÁI LAN  
Slide background
  THĂM VÀ CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN BUNPIMAY CỦA CHDCND LÀO  
Slide background
  THĂM VÀ CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN CHÔL CHHNĂM THMÂY CỦA VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA  
Slide background
  CHƯƠNG TRÌNH HÈ VIỆT NAM 2023  
Slide background
  HỘI THẢO KHOA HỌC: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN TẠI TỈNH HẬU GIANG: THÁCH THỨC MỚI VÀ GIẢI PHÁP  
Slide background
  HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI TỈNH HẬU GIANG NGÀY 28/10/2022  

KHOA HỌC

HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Thứ sáu, 16/09/2016 17:09

1. Tổ chức hội thảo

- Tổ chức Hội thảo: “Tri thức, đổi mới và phát triển: sự vận dụng từ nghiên cứu đến đổi mới doanh nghiệp” (05/05/2011).

- Tổ chức Hội thảo: “Quyền sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát triển” (12/12/2012).

- Tổ chức Hội thảo: “Mô hình nông nghiệp hữu cơ và chuyến đi thực tế ở Nhật Bản” (07-10/03/2014)

- Tổ chức Hội thảo: “Quyền sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát triển” (26/09/2014).

- Tổ chức Hội thảo: “Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị loại hình hát ngân Hari của tộc người Raglai ở tỉnh Bình Thuận” (06/01/2015).

- Tổ chức Hội thảo: “Hòa nhập với cộng đồng" (30/03/2015).

- Tổ chức Hội thảo: “Hòa nhập với cộng đồng" (10/04/2015).

- Tổ chức Hội thảo: “Việt Nam - ASEAN: Chiến lược thiết thực cho một cộng đồng vững mạnh hơn (25/05/2015).

2. Tổ chức Tọa đàm

- Tổ chức Tọa đàm: “Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ kết quả Nghiên cứu khoa học Đại học quốc gia Tp. HCM” (27/04/2012).

- Tổ chức Tọa đàm: “Mở cửa và Phát triển ở Miến Điện” (07/07/2012).

- Tổ chức Tọa đàm: “Cải cách kinh tế ở Ấn Độ” (12/11/2012).

- Tổ chức Tọa đàm: “Cty Tejin Nhật Bản” (17-21/06/2013).

- Tổ chức Tọa đàm: “Nghiên cứu liên ngành về đói nghèo dựa trên phương pháp tiếp cận năng lực và trình bày về mô hình sản xuất, kinh doanh rau sạch tại Việt Nam” (27/08/2013).

- Tổ chức Tọa đàm: “Các hoạt động liên kết giữa Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á với Công ty ALUE – Nhật Bản và phương hướng cho các chương trình trong năm 2016” (27/10/2015).

3. Tổ chức Báo cáo chuyên đề

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Triết lý tích cực và cách vận dụng hiệu quả trong kinh doanh”. Người báo cáo: GS Michael Lavin, Hoa Kỳ (13/01/2011).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Sức mạnh nguồn nhân lực”. Người báo cáo: GS Trương Quang, Trường Quản lý Maastricht, Hà Lan (25/02/2011).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Quản lý hay lãnh đạo?”. Người báo cáo: GS Louann Hofheins Cummings, Đại học Findlay, Hoa Kỳ (19/05/2011).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: "Đầu tư nguồn nhân lực và phát triển kinh tế Việt Nam”. (07-08/ 06/2011).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Xây dựng một niềm tin cho hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á” cho sinh viên Pusan National University. (09/06/2011)

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Đầu tư nguồn nhân lực và phát triển kinh tế Việt Nam” tại Pusan University of Foreign Studies. (09/06/2011)

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Quan hệ hợp tác nghiên cứu với trường Viễn Đông Bác cổ Pháp”. Người báo cáo: GS Arlo Griffiths (06/12/2011).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề cho lớp cao học văn hóa học khóa 2011 - 2013. Người báo cáo: GS Ikemoto Yukio (02/03/2012).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Ý nghĩa của thảm họa Tohoku Nhật Bản” (11/05/2012).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Hiện trạng nước Nhật sau sự cố hạt nhân”. (11/06/2012)

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Mối quan hệ giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc hiện nay nhìn từ góc độ nghiên cứu nông nghiệp sinh thái liên ngành” (27/10/2012).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Tình hình chính trị ở các Quốc gia Asean và Nhật Bản”. Người báo cáo:  Chuyên gia Devin T.Stewart, Thành viên cao cấp Hội đồng Carnegie (17/04/2013).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Kinh tế Việt Nam” cho các sinh viên Đại học

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM. Người báo cáo: GS Koji Domon, Nhật Bản (03/02/2015).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề cho sinh viên trường Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản. Người báo cáo: GS.Yoshiharu Tsuboi (13/03/2015).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Bảo tồn và số hóa văn bản Chăm cổ”. Người báo cáo: GS Damelle Spalenka, thư viện trường Đại học Illinois, Mỹ (17/ 06/2015).

- Tổ chức Báo cáo chuyên đề: “Văn khắc Champa ở Miền Trung Việt Nam”. Người báo cáo: PGS.TS. Thành Phần và TS Amandine Lepoutre, chuyên viên nghiên cứu (EFEO) (28/07/2015).

Bài mới hơn

KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ NÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI KUMAMOTOLÝ LỊCH KHOA HỌC TS. NGUYỄN QUANG VINHTỌA ĐÀM: GIỚI TRONG ĐIỆN ẢNH HOA NGỮ VÀ VĂN HÓA ĐẠI CHÚNG NHẬT BẢNPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỜI SÔNG KINH TẾ VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI CỦA NGƯỜI BAHNARHỘI THẢO KHOA HỌC: TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN TẠI TỈNH HẬU GIANGGIỚI THIỆU VỀ ARIYA NGƯỜI CHĂM BÌNH THUẬNCHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI - PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC WASEDA - NHẬT BẢNHỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA HỌC THÔNG MINHKHẢO SÁT THỰC ĐỊA PHỤC VỤ ĐỀ TÀI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NÔNG DÂN TỈNH HẬU GIANGHỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ CAO TẠI VIỆT NAM 2022

Bài viết cùng chuyên mục

CUỘC HỌP KHAI MẠC DỰ ÁN ENHANCE - NÂNG CAO KHẢ NĂNG NGHIÊN CỨU TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAMCHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC ALICANTETIẾP ĐÓN ÔNG HAYATO IWANA - ĐẠI DIỆN CÔNG TY ALUE, NHẬT BẢNBUỔI TRAO ĐỔI CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VỚI TỔNG LÃNH SỰ VÀ CÁC CHUYÊN GIA NGHIÊN CỨU HÀN QUỐCNỘP ĐƠN VÀO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HAWAII - MANOA (HOA KỲ)NGHIÊN CỨU VỀ TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI VIỆT NAMGIAO LƯU SINH VIÊN ĐẠI HỌC HYOGO – NHẬT BẢN VÀ SINH VIÊN KHOA NHẬT BẢN HỌCHỌC KỲ MÙA HÈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC INNSBRUCK, CỘNG HÒA ÁO 2015HỘI THẢO QUỐC TẾ: VĂN TỰ VỚI VĂN HÓA ĐÔNG ÁNGHIÊN CỨU ĐIỀN DÃ TẠI ĐÀ LẠT VỚI CÁC GIÁO SƯ ĐẠI HỌC AICHI SHUKUTOKU
 • NIU_P1
 • heip_p2
 • jsps_p3
 • USSH_p4
 • VNU_p5
 • Koushin_p6
 • josai_p7
 • iseas_p8
 • Innbruck
 • DU HỌC
 • EACEA
 • VEES-NET

GIỚI THIỆU

Giới thiệu ChungLịch sử Hình thànhChức năng & Nhiệm vụKế hoạch Chiến lược Phát triểnCơ cấu Tổ chứcQuy trình nghiệp vụLogo

KHOA HỌC

Hội thảo - Tọa đàmHợp tác Quốc tếChương trình - Dự án Nghiên cứuLý lịch Khoa học

ĐÀO TẠO

Khóa học Tiếng Thái LanKhóa học Tiếng Khmer – LàoKhoá học Tiếng ViệtKhóa học Tiếng Mã Lai – Tiếng Indonesia
Địa chỉ: Phòng A211, Số 10–12 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (8428) 39100692 | Fax: (8428) 39110297
Hộp thư: info@cvseas.edu.vn
–––
©2016 Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á
Best allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com ezmodapk.com modhubz.com modlinkz.com modapkcity.com mod2go.com azapkmod.com